Zinvolle bijdrage leveren in coronatijd

Een groot deel van de Brabant Watermedewerkers komt bij klanten thuis. Zoals monteurs, monsternemers, inspecteurs en incasseerders. In coronatijd kon een aantal mensen hun eigenlijke werk niet verrichten. We zijn met elkaar op zoek gegaan naar een goede invulling voor het wegvallen van niet-werkbare uren.

We inventariseerden allerlei werk, brachten dit in kaart en koppelden dit aan medewerkers van wie het werk terugliep. In totaal zijn er 25 projecten opengesteld, afkomstig uit alle hoeken van de organisatie.

Wandelroutes nalopen

Een voorbeeld van zo’n project was het checken van onze wandelroutes in de prachtige waterwingebieden De Groote Heide en de Nulandse Heide. Dit zijn populaire gebieden waar jaarlijks duizenden recreanten wandelen. De routes stonden op de nominatie om eens goed nagelopen te worden op ontbrekende bordjes. Twee medewerkers gingen op pad om de routes te checken en weer in orde te maken. Nu liggen de routes er weer verzorgd bij.

“Het is niet prettig niet te kunnen of te mogen werken, terwijl je dat wel wil en kan. Met dit initiatief kunnen collega’s toch een zinvolle bijdrage blijven leveren en het werkritme behouden.”

Janine van der Steen, adviseur HRM Brabant Water