Voorbereiding nieuwbouw Eindhoven uit startblokken

Waterproductiebedrijf Eindhoven is de grootste grondwaterzuivering van Nederland. Maar liefst 152.500 huishoudens, uit Eindhoven, Veldhoven, Waalre, Valkenswaard, Bergeijk, Nuenen en Geldrop ontvangen hun water van deze locatie. Om levering in de toekomst te blijven waarborgen, wordt dit waterproductiebedrijf volledig vernieuwd waarbij de nadruk op duurzaamheid ligt.

In 2025 wordt de nieuwbouw in gebruik genomen, uiteraard nadat alles uitvoerig is getest. In 2021 starten drie belangrijke deelprojecten: de renovatie van de winning, de bouw van het nieuwe zuiveringsgebouw en de bouw van het nieuwe pompengebouw.

Alle voorbereidingen hiervoor zijn getroffen door de aanleg van het ondergronds leidingnet waarbij terreinleidingen en kabels zijn vernieuwd en aangepast. De ondergrondse infrastructuur is een drukke wereld op zich. Het vergde uiterste precisie en creativiteit om op de bestaande situatie aan te sluiten, de nieuwe situatie voor te bereiden en de veiligheid steeds te waarborgen.

“Om de inwoners van Eindhoven ook tijdens de bouw continu van drinkwater te voorzien, blijft het huidige zuiveringsgebouw functioneren. Totdat het nieuwe gebouw gereed is. Daarna slopen we pas het oude gebouw en starten we met de groeninrichting van het terrein.”

Patrick van der Wens, afdelingsmanager Ingenieursbureau Brabant Water