Natuurprojecten om trots op te zijn

Brabant Water beheert 1.600 hectare prachtig natuurgebied. Grotere en kleinere gebieden verspreid over Brabant waar onze bronnen zich bevinden om drinkwater van te maken. Veelal in samenwerking met andere (natuur)organisaties, creëren we robuuste natuur met veel soorten flora en fauna (grote biodiversiteit).

Vorig jaar plaatsten we samen met gemeente Eindhoven in waterwingebied de Klotputten in Eindhoven een ijsvogelwand, ook wel broedwand genoemd. Tegen de Dommel aan, omdat de ijsvogel daar meerdere malen is waargenomen.

“Doordat ons terrein aan de Dommel grenst, is dit een zeer kansrijke plek voor nesten van de ijsvogel. De ijsvogelwand met leemhoudend zand is op een rustige en beschutte locatie geplaatst waar meerdere waarnemingen van de ijsvogel bekend zijn.”

Valerie Jansen, adviseur terreinen en ecologie Brabant Water

In waterwingebied Prinsenbosch bij Breda kwam een grote nieuwe poel om het leefgebied voor de Europese boomkikker te vergroten. En in waterwingebied Groote Heide bij Eindhoven troffen we voorbereidingen om datzelfde te doen voor de boomkikker en knoflookpad.

Plasdras Lith

Ten slotte is in waterwingebied Lith een terrein van tien hectare aangewezen als plasdras concept. Tijdens het broedseizoen zetten we een gebied van zo’n 20 voetbalvelden groot onder water. Zo kunnen hier soorten als kievit, regenwulp, bergeend en andere weidevogels veilige broeden. Een prachtig project waar we samen met gemeente Eindhoven, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, ANB (West-Brabant, Midden-Brabant en Oost-Brabant) en Provincie Noord-Brabant aan werken.

Duurzame sloop

In alles wat we doen, handelen we bewust natuurlijk. Zo ook bij de duurzame sloop van voormalig waterproductiebedrijf Vierlingsbeek, waarbij materialen een tweede leven kregen. In Vierlingsbeek troffen ecologisch onderzoekers twee beschermde diersoorten aan. De gewone dwergvleermuis en de Alpenwater-salamander. Om ze na de sloop toch een veilig onderkomen te bieden, kwam er een vleermuizenhotel en een natuurlijke vijver (wadi).

Duurzame sloop in Vierlingsbeek