Iedereen bewuster met water

Niemand kan er meer omheen, we moeten bewust omgaan met drinkwater. Onze nationale zoetwatervoorraad is kwetsbaar. Door langdurige droogte, klimaatverandering en een sterk toenemend drinkwatergebruik is bewuster omgaan met water hard nodig. Deze opgave ligt niet alleen op het bordje van consumenten, bedrijven, overheden of van Brabant Water. Het is een gezamenlijk streven. Als waterleverancier nemen we graag het voortouw en zetten we onder andere in op waterbesparing via vier routes.

Route 1: Bewuster watergebruik bij consumenten

We bieden consumenten inzicht in gebruik en tonen hen hoe bewust zij al omgaan met drinkwater. Hier ontwikkelden we een online tool voor, de Waterbespaarcheck.

Route 2: Waterbesparing bij (grote) waterafhankelijke bedrijven

We geven bedrijven persoonlijk advies voor besparingskansen (waterscan) en bieden hen inzicht in verbruik via slimme meters. Zoals bij SABIC in Bergen op Zoom. De reductie-ambitie is om 25 procent minder water te gebruiken in 2025 ten opzichte van 2010.

Route 3: Continue optimalisaties in eigen waterhuishouding

In het zuiveringsproces van grondwater maken we gebruik van water. Dit wordt spoelwater genoemd. Via spoelwaterterugwinunits houden we dit water vast om na zuivering opnieuw te kunnen gebruiken.

“Voor Brabant Water zijn een excellente drinkwatervoorziening en het streven naar zero waste belangrijke speerpunten. De spoelwaterterugwinunits helpen ons om het kostbare grondwater volledig in te zetten voor de drinkwatervoorziening.”

Tim van Dijk, adviseur waterkwaliteit en technologie Brabant Water

Route 4: Samenwerken met omgeving

Een voorbeeld van deze route is Brainport Smart District. Een nieuwbouwproject met duurzame woningbouw in Helmond. In deze wijk komt een circulair watersysteem. Innovatie en samenwerking met onder andere de waterschappen, de provincie en gemeente staan centraal. In potentie is 50 procent minder drinkwatergebruik haalbaar ten opzichte van een gemiddeld huishouden.