Water in het hart van wat we doen

Interview met Trinette Stolle-Smits, site director Veghel bij FrieslandCampina en Karlijn van der Heijden, sectordirecteur Klant bij Brabant Water

Wie denkt aan Royal FrieslandCampina ziet meestal schappen vol goede, gezonde en lekkere zuivelproducten voor zich. Maar niet iedereen weet dat natuurlijke ingrediënten uit melk en kaaswei ook onmisbaar zijn voor onder meer de farmaceutische industrie, babyvoeding en de jongdiervoederbranche. Wereldwijd vertrouwen producenten daarvoor op de ingrediënten afkomstig van FrieslandCampina Veghel. Trinette Stolle-Smits en Karlijn van der Heijden vertellen waarom water in dat productieproces letterlijk van levensbelang is.

De waardevolle componenten die FrieslandCampina in Veghel uit melk en kaaswei haalt, worden gedroogd tot poeders die als ingrediënt allerlei mooie toepassingen dienen. Zo worden de hoogwaardige melkeiwitten of lactose bijvoorbeeld gebruikt in kinder- en sportvoeding, paracetamol, inhalatoren voor astmapatiënten en sondevoeding. Daarnaast vormen de ingrediënten een waardevolle bouwsteen in diervoeding.

“Melk bestaat voor het overgrote deel uit water”, opent Trinette Stolle-Smits, Site Director Veghel bij FrieslandCampina, het gesprek. “Om die melk uiteen te rafelen tot verschillende ingrediënten en vervolgens te drogen tot poeder, halen wij dat water eruit. Tegelijkertijd hebben wij ook veel water nodig in onze bedrijfsvoering; onder meer om de fabriek schoon te houden, leidingen door te spoelen en stoom op te wekken. Je zou dus kunnen zeggen dat water in het hart zit van alles wat we doen. Zonder dat staat onze ‘melkraffinaderij’ stil.”

Constante kwaliteit en aanvoer

FrieslandCampina Veghel kiest in het productieproces bewust voor verschillende waterstromen. “We vinden het enorm belangrijk om duurzaam en verantwoord te produceren”, legt Trinette uit. “Ook zorgvuldig omgaan met water speelt daarin een grote rol. In verreweg het grootste deel van het proces hergebruiken we het eigen water dat uit melk en wei is gehaald. Maar in sommige processtappen kan dat niet, bijvoorbeeld omdat het product aan bepaalde markt- of klanteisen moet voldoen of omdat onze ingrediënten terecht kunnen komen bij zeer kwetsbare doelgroepen. Voor die onderdelen in het proces is water nodig van de hoogst mogelijke kwaliteit. Daarvoor vertrouwen we op Brabant Water.”

Net zo belangrijk als de constante kwaliteit, is de constante aanvoer van drinkwater. Iets dat onder invloed van droge zomers niet altijd vanzelfsprekend bleek. “Op jaarbasis leveren we ruim twee miljoen kuub water aan FrieslandCampina Veghel”, vertelt Karlijn van der Heijden, sectordirecteur Klant bij Brabant Water. “Maar in de zomer van 2019 leidden hitte en droogte tot een grote watervraag in de regio en daarmee tot afname van de waterdruk. Omdat water zo cruciaal is in het proces van FrieslandCampina, zijn we daar gezamenlijk meteen op ingesprongen en is er onderling nauw contact geweest.”

“In verreweg het grootste deel van het proces hergebruiken we het eigen water dat uit melk en wei is gehaald.”

Trinette Stolle-Smits, site Director Veghel FrieslandCampina

Trinette beaamt die constructieve houding van Brabant Water. “Als het niet goed gaat, komt de basis van een samenwerking soms onder spanning te staan. In dit geval trokken we juist doelgericht samen op. Zo lukte het ons niet alleen om de uitdaging in 2019 het hoofd te bieden, maar zorgden we er ook voor dat het zich in 2020 niet herhaalde. Want hoewel die zomer qua droogte en watervraag niet onderdeed voor 2019, hebben we geen problemen ervaren.”

Aandacht voor besparing

Naast de goede samenwerking, plaatste FrieslandCampina zelf boosterpompen die de druk in een waterleidingsysteem kunnen opvoeren. Brabant Water verhoogde de capaciteit van het pompstation in Veghel en richtte het zomer-afzetteam op: een werkgroep die mogelijke knelpunten vroegtijdig signaleert en ervoor zorgt dat de watertoevoer ook is geborgd als de vraag op z’n hoogst is. Daarmee is de watertoevoer – voor zowel FrieslandCampina als andere klanten – nog toekomstbestendiger gemaakt.

“Toch is belangrijk dat we ook aandacht blijven houden voor waterbesparing”, geeft Karlijn aan. “Om inzicht te bieden in verbruik en besparingsmogelijkheden ondersteunt Brabant Water industriële klanten proactief met waterscans en slimme watermeters. Hoewel FrieslandCampina natuurlijk al heel innovatief gebruikmaakt van de eigen waterstroom, staan ze toch blijvend open voor verbetering. Ik vind dat een inspiratiebron voor andere industriële klanten.”

Trinette deelt die visie. “Bij ons draaien innovatie en groei vooral om toepassingen van componenten uit melk. Eén van de redenen om de productie van lactoferrine – een waardevol ontstekingsremmend eiwit – fors uit te breiden. Tegelijkertijd willen we innoveren en groeien door steeds beter om te gaan met de middelen die de natuur ons biedt. Daarom denken we in deze capaciteitsuitbreiding opnieuw na over een efficiënt, duurzaam en verantwoord proces en daarmee over ons watergebruik. Als ik iets mocht meegeven aan andere industriële klanten zou dat het zijn: kritisch kijken naar je proces is nooit klaar. Maak daarom optimaal gebruik van de kennis en kunde die een partner als Brabant Water biedt. Ik ben ervan overtuigd dat het de kwaliteit en duurzaamheid van je proces verrijkt.”