Vakmanschap aan twee kanten

Interview met Joris Ingenbleek, melkveehouder en Frank van Hedel, senior monteur bij Brabant Water

Hoe vervang je een waterleiding op een uiterst complexe locatie? “Dan zoek je de samenwerking met de omgeving”, antwoordt Frank van Hedel stellig. Als senior monteur bij Brabant Water voorzagen hij en zijn collega’s de Lokkantseweg in Haps binnen vier maanden van twee kilometer nieuwe distributieleiding. Hij blikt terug op het mooie project met melkveehouder Joris Ingenbleek, wiens particuliere terrein én meedenkend vermogen een belangrijke rol speelden in het succes.

Bij de aanleg van de oorspronkelijke distributieleiding in 1955 was de Lokkantseweg in Haps nog een kale rijbaan met een paar woningen en een aantal boerderijen. Inmiddels is de 60-kilometerweg omgeven door hoge bomen. Als de wind door die bomen waait, brengen de wortels de bodem in beweging; met grote gevolgen voor de distributieleiding die daar dwars doorheen loopt. In het geval van Haps ontstonden zo steeds meer problemen aan afdichtingen van deze oude leiding. Er was al gesproken over vervanging, maar begin 2020 –toen het aantal lekkages elkaar in rap tempo opvolgde – besloot Brabant Water niet langer te wachten. Een groep vakkundige Brabant Water-medewerkers ging aan de slag.

Particulier terrein

“Het was direct duidelijk dat dit geen eenvoudig tracé was om te vervangen”, schetst senior monteur Frank van Hedel de situatie. “Niet alleen door de vele bomen langs de weg, maar ook door de grote hoeveelheid particuliere weilanden, sloten en inritten van agrarische bedrijven en woningen. Wat is dan de beste plek voor een nieuwe distributieleiding?”

Hoewel bij de aanleg in de vergunning was vastgelegd dat er langs de Lokkantseweg geen bomen op de leiding zouden komen – waardoor bomenkap in principe ook tot de mogelijkheden behoorde – wilde Brabant Water de leiding het liefst vervangen met minimale impact op natuur en omgeving. “Een goed alternatief was het verleggen van het tracé naar particulier terrein”, vertelt Frank. “Simpel gezegd: vraag de omwonenden of je een leiding mag leggen in hun grond. Uiteraard met oog voor de lange termijn, de bestaande ondergrondse infrastructuur en aanwezige gewassen. Gelukkig lag in de relatie met omwonenden al een mooie basis voor dat scenario.”

Gezamenlijke verkenning

Frank doelt op de verkenningen die Brabant Water twee jaar eerder deed met agrarische klanten aan de Lokkantseweg, onder wie melkveehouder Joris Ingenbleek. “Brabant Water nam ons destijds mee in hun plannen om de distributieleiding te vervangen”, herinnert Joris zich. “Omdat ik zelf ook de noodzaak inzag, stond ik er direct voor open om mee te denken. Voldoende gezond, fris drinkwater is tenslotte de belangrijkste grondstof van melk en speelt een essentiële rol in onze melkproductie. Met 120 tot 150 liter water per koe per dag – en bij extreme hitte zelfs meer dan 200 liter per dag – moeten we kunnen vertrouwen op een betrouwbare levering en op goede kwaliteit. Als we zelf iets kunnen doen om daaraan bij te dragen, staan we daar uiteraard voor open.”

De eerdere gezamenlijke verkenningen droegen zeker bij aan de versnelling in 2020, stelt Frank. “Er lagen al verschillende scenario’s en tekeningen klaar en we konden de samenwerking actief in gang zetten, zowel intern als met omwonenden.”

“Het is mooi te ervaren dat Frank en zijn collega’s zo meedachten over onze bedrijfsvoering en wij met onze kennis konden bijdragen aan die van Brabant Water.”

Joris Ingenbeek, melkveehouder

Duurzaam tracé

Nadat het tracé was bepaald en afspraken waren gemaakt volgde een traject waarin Brabant Water innovatief moest omgaan met de mogelijkheden. “Daarin werden we gesteund door waardevolle input van buurtbewoners”, vindt Frank. “Mensen die de grond kennen en precies weten wat het best werkt. Iemand als Joris heeft bijvoorbeeld uitgebreide kennis over de gronddichtheid in het gebied en spreekt dezelfde taal als wij. Van dat vakmanschap en die expertise wilden wij graag gebruikmaken.”

Frank koos er bewust voor om grote delen van de waterleiding aan te leggen vanaf haspels van maar liefst 230 meter lang. Dat betekent langere leidingen aan één stuk en daardoor minder verbindingsstukken. “Juist die verbindingen zijn gevoelig”, geeft hij aan. “Door deze optie neemt de kans op lekkages dus substantieel af. Het resultaat is een mooi en duurzaam tracé waarmee de bewoners aan de Lokkantseweg lang vooruit kunnen.”

Met elkaar meedenken

Frank kijkt trots terug op het project dat van A tot Z door Brabant Water is uitgevoerd én op de goede samenwerking met klanten op locatie. Op de vraag of Joris en hij in die tijd wel eens samen koffie hebben gedronken, moeten ze beiden lachen. “Eigenlijk niet hè”, zegt Frank. “Maar dat was ook niet nodig hoor. Joris voorzag ons van land, een plek om spullen op te slaan, stroom én meedenkend vermogen. Meer konden we ons eigenlijk niet wensen. Tegelijkertijd dachten wij met Joris mee over de mogelijkheden van een grotere aansluiting met het oog op toekomstige groei.”

“En ik heb er nauwelijks hinder van ondervonden”, vult Joris aan. “Sterker nog: in het hele traject heb ik misschien maximaal een half uurtje zonder water gezeten. En dat moment was van tevoren ook nog goed overlegd, zodat ons proces zorgeloos kon doorlopen. Het is mooi te ervaren dat Frank en zijn collega’s zo meedachten over onze bedrijfsvoering en wij met onze kennis konden bijdragen aan die van Brabant Water. Dus als het nodig is, mogen ze morgen weer komen.”