De kracht van technisch opgeleid talent

Interview met Jos van Kessel, voorzitter College van Bestuur van het Koning Willem I College en Rick van de Meerendonk, HRM-adviseur bij Brabant Water

Technische vakmensen zijn voor Brabant Water een onmisbare schakel in het drinkwaterproces. In een steeds complexer wordend werkveld is het essentieel dat er voldoende kennis in huis is én blijft. Vanuit een eigen opleidingscentrum investeren Brabant Water en het Koning Willem I College daarom heel bewust in de volgende generatie technisch waterspecialisten.

Met een stijgende gemiddelde leeftijd onder monteurs, groeide zo’n vijftien jaar geleden de zorg over het mogelijk wegvloeien van waardevolle technische kennis binnen Brabant Water. “Eigenlijk betekent ieder pensioen ook een verlies aan expertise”, stelt HRM-adviseur Rick van de Meerendonk. “Omdat werken aan het leidingnet deskundig gekwalificeerde medewerkers vereist, was het simpelweg vervangen van mensen geen optie. Maar terwijl – zowel bij waterbedrijven als bij aannemers – de behoefte aan competente monteurs alleen maar toenam, was er nergens in Nederland een passende opleiding om dat gat te dichten. We beseften dat er iets móest gebeuren.”

Duurzame inzetbaarheid

In de zoektocht naar gekwalificeerde medewerkers vond Brabant Water een waardevolle partner in het Koning Willem I College: een Regionaal Opleiding Centrum (ROC) voor mbo-onderwijs met diverse beroepsbegeleidende opleidingen. “Brabant Water beschikt over enorme vakinhoudelijke expertise en deelt die ook graag”, geeft Rick aan. “En het Koning Willem I College begrijpt precies wat er nodig is om studenten goed op te leiden en die inhoud te koppelen aan benodigde kwalificaties. Een prachtige basis om samen een nieuw praktijkgericht opleidingstraject vorm te geven.”

Daarmee heeft Brabant Water echt haar nek uitgestoken, vindt Jos van Kessel, voorzitter van het College van Bestuur van het Koning Willem I College. “Veel organisaties leiden personeel intern op”, licht hij toe. “Puur voor de eigen werkzaamheden is dat natuurlijk prima. Maar om écht bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van mensen is een goede, volwaardige opleiding – waaraan ook een diploma is gekoppeld – onmisbaar. Dat biedt waardering en erkenning voor hun deskundigheid én helpt een gezonde arbeidsmarkt te bouwen. Iets dat veel groter is dan je eigen belang. Die gedachte vereist initiatief, lef, innovatiekracht, investeringen en vertrouwen. En dat zijn precies de kernwaarden van waaruit Brabant Water en het Koning Willem I College samen de handschoen hebben opgepakt.”

“Om aansluiting te houden bij de praktijk zijn er in onze jarenlange samenwerking altijd momenten geweest dat we de sprong moesten wagen van behoud naar nieuw initiatief. Die durf en veranderingsbereidheid heb je nodig en zit er gelukkig aan beide kanten in.”

Jos van Kessel, voorzitter College van Bestuur Koning Willem I College

Aanvulling in de branche

De krachtenbundeling leidde tot de oprichting van de Brabant Water Bedrijfsschool, waar praktijkervaring en theorie optimaal worden geïntegreerd in de opleiding Eerste monteur gas-, water- en warmtedistributie niveau 3. En kreeg daarna vanuit stichting BLEI (Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek) een mooi vervolg met een volwaardige mbo-4 opleiding tot Technicus Water, die past in de doorlopende leerlijn van vmbo naar hbo. “Een aanvulling in de branche”, zegt Rick enthousiast. “Nog nooit was er een opleiding die zo haarfijn aansluit op de behoeften van de watersector.”

Dat Brabant Water in het opleidingscentrum naast eigen distributiemonteurs ook die van collega-waterbedrijven en aannemers vanuit heel Nederland opleidt, vindt Jos een grote kracht. “We hebben samen stapsgewijs een standaard in de markt gezet. Een unieke Bedrijfsschool die niet alleen breed  wordt gedragen, maar ook heel concreet zorgt voor optimale aansluiting op de arbeidsmarkt en daarmee voor de kickstart van tientallen goedgeschoolde professionals per jaar. Dat is iets om samen ontzettend trots op te zijn.”

Durf en veranderingsbereidheid

De komende jaren blijven Brabant Water en het Koning Willem I College volgens Jos ontwikkelingsgerichte stappen zetten. “Om aansluiting te houden bij de praktijk zijn er in onze jarenlange samenwerking altijd momenten geweest dat we de sprong moesten wagen van behoud naar nieuw initiatief. Die durf en veranderingsbereidheid heb je nodig en zit er gelukkig aan beide kanten in.”

Meebewegen met ontwikkelingen bleek ook in 2020 hoognodig, toen COVID-19 een uitdaging vormde voor de praktijkgerichte opleidingen. “En nog steeds hadden we te maken met minimale vertraging en studeerden er gewoon mensen af”, geeft Rick aan. “De basis van ons opleidingscentrum is dusdanig sterk verankerd dat we het onderwijs – ongeacht de omstandigheden – weten te continueren.”

Blijvend boeien en binden

Natuurlijk is het voor Brabant Water essentieel om jonge talenten niet alleen op te leiden, maar ook vast te houden. “In de opleiding vragen we al veel eigenaarschap en verantwoordelijkheid van de studenten zelf”, benoemt Rick. “Ook als ze voor Brabant Water aan het werk zijn kunnen ze zichzelf vanuit eigen initiatief ruimschoots blijven ontwikkelen op talent. Zo hopen we collega’s te boeien, binden en tegelijkertijd te laten ervaren dat ze bij ons welkom zijn en blijven. Ons opleidingscentrum is daarvan misschien wel het ultieme voorbeeld: ik kan zeker twintig collega’s aanwijzen die ooit zijn gestart met onze monteursopleiding en inmiddels zijn doorgestroomd naar andere, vaak complexe, technische functies binnen ons bedrijf. Volgens mij start goed werkgeverschap met zo’n initiatief: inzet op de groei van een professional die direct bijdraagt aan de continuïteit van het bedrijf. Mooier wordt het niet.”