In gesprek met stakeholders

Om de vele en grote veranderingen, die op onze maatschappij en dus ook op de drinkwatervoorziening afkomen, het hoofd te kunnen bieden is samenwerking essentieel. Binnen én buiten de waterketen. De uitdagingen worden steeds complexer – en daarmee ook de oplossingen.

Daarom zijn wij jaarrond in gesprek met al onze stakeholders. Een viertal gesprekken met onze stakeholders, over actuele thema’s, lichten wij uit. Klik op een blok hieronder om deze te bekijken.

“De vraag naar zoet water neemt de komende jaren alleen maar toe. Om verdroging tegen te gaan, is het essentieel dat we ons watersysteem anders inrichten en daarbij inzetten op een goede verdeling en op het vasthouden en besparen van water.”

Femke Dingemans, directeur van de Brabantse Milieufederatie

Verdieping